Recensie Mieke Veldman

Recensie boek Rob van Spanje

Van werkloos tot depressief, een zoektocht naar een nieuwe toekomst

Toen ik het boek bestelde, wenste Rob mij veel leesplezier. Moest ik even om grinniken, want de titel van het boek stemde me inderdaad op voorhand niet echt vrolijk.

Heb het boek in één adem uitgelezen. Het is beslist de moeite waard om te lezen, zeker als professional in de arbeidstoeleiding zoals werkcoach, arbeidsdeskundige, loopbaanadviseur etc. Voor mensen die in een vergelijkbare situatie zitten is het ook heel leerzaam. Het wapent je tegen de gevestigde orde van het UWV (CWI), Arbodiensten en re-ïntegratiebedrijven.

Het bijzondere aan het boek is dat het geschreven is geheel vanuit de persoon Rob. Dat is knap en daardoor ook soms schokkend, omdat je als lezer zo dichtbij komt.

Het verhaal, dat wat Rob dus als persoon werkelijk is overkomen, is stuitend te noemen. Traag werkende instanties, dossier niet op orde, inadequate begeleiding en ga zo maar door.

Hoe is het toch mogelijk dat ‘we’ een persoon zo in de kou laten staan en dat het zover heeft moeten komen.

Misschien ben ik een optimist, maar met een goede, respectvolle en op de persoon toegesneden aanpak had de titel van zijn boek kunnen zijn: Van werkloos tot een nieuwe gouden toekomst.

augustus 2011


Uncategorized